Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (17/9/2018 9:12)

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế...


Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, cụ thể: Nghị định này bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan, đơn vị trức tiếp quản lý đồng ý.

Ngoài ra, nghị định này cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng qui định cách tính trợ cấp, cụ thể: thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với năm sinh của đối tượng.

Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 đến 06 tháng tính là ½ năm; Từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tình tròn là 01 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm(10/9/2018)
Thông tin mời tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và chính quyền Thành phố(6/9/2018)
Thông tin mời tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế MAP-EXPO 2018 tại Eindhoven – Hà Lan & Xúc tiến thương mại – Đầu tư tại Pháp và Hà Lan(24/8/2018)
Thông tin về Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt Nam(23/8/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38641679