Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Hội nghị phổ biến Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM (16/3/2019 10:45)

Thực hiện chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ...


Thực hiện chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 (Nghị quyết). Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (100% vốn trong nước) trên địa bàn Thành phố đang có nhu cầu đầu tư dự án mới hoặc đổi mới công nghệ để sản xuất các sản phẩm thuộc Phụ lục Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ lãi vay quy định tại Nghị quyết này thì sẽ được xem xét hỗ trợ lãi vay đối với phần vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Mức vốn vay đựợc hỗ trợ lãi vay không quá 200 tỷ đồng cho 1 dự án.

Ban Quản lý các KCX-KCN TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công thương Thành phố tổ chức phổ biến về nội dung Nghị quyết nêu trên để các doanh nghiệp biết thông tin và tham gia chương trình nhằm có điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động đầu tư cho sản xuất công nghiệp, đổi mới công nghệ để tăng cường năng lực cạnh tranh.

Kính mời đại diện doanh nghiệp tham dự Hội nghị:

  • Nội dung: Nghị Quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  • Thời gian: Lúc 8 giờ 30, Ngày 21/3/2019 (Thứ Năm).

  • Địa điểm: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, quận 1, TP. HCM (Hội trường lầu 3).

Để công tác chuẩn bị phục vụ đạt kết quả tốt, đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đăng ký với Ban Quản lý (tên công ty, số người tham dự) qua điện thoại hoặc hộp thư điện tử như sau:

Điện thoại: 028.3829.0405/028.3822.8544 (số 37) – Anh Nguyễn Việt Trung

Email: nvtrung.hepza@tphcm.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin mời tham dự “Đoàn giao dịch thương mại tại Nam Phi”(6/3/2019)
Thông tin Hội thảo “Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp và môi trường giữa Việt(3/1/2019)
Hội chợ triển lãm Dệt May lần thứ 2 – TEXPO 2019 tại Lahore, Pakistan(26/12/2018)
Thông tin mời tham dự “Hội thảo – giao thương Doanh nghiệp Việt Nam – Doanh nghiệp Trung Quốc”(4/12/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40559197