Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về quy định pháp luật đối với chế độ báo cáo thống kê quốc gia (10/5/2018 10:11)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ...


Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự.

Theo quy định của Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 thì “sản phẩm mật mã dân sự” là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước và “dịch vụ mật mã dân sự” gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự; kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự; tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.

Nghị định này thay thế Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu của Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. Theo đó, danh mục này chỉ áp dụng đối với các sản phẩm mật mã dân sự mà cả mã số HS (mã phân loại hàng hóa, thường được dùng để xác định thuế quan trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa), tên gọi và mô tả chức năng mật mã trùng với mã số HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã của hàng hóa trong Danh mục.

Các giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự đã được cấp trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục còn hiệu lực theo thời hạn ghi trên giấy phép đối với sản phẩm mật mã dân sự mà tên gọi phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về quy định pháp luật đối với chế độ báo cáo thống kê quốc gia(3/5/2018)
Tham gia “Diễn đàn văn hóa – Doanh nghiệp Việt – Nga” và các hoạt động xúc tiến thương mại – du lịch trong khuôn khổ đoàn Đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Nga(2/5/2018)
Thông tin về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2018(2/5/2018)
Ngày 20/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hải quan(26/4/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38672443