Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (30/5/2018 8:43)

Ngày 22/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP​ để thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP...


Ngày 22/5/2018  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP​ để thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2018.

Nghị định này ban hành, bổ sung thêm một số loại hình khu công nghiệp và khu kinh tế đặc thù như: khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ; Khu kinh tế gồm: khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu.  

Ngoài ra, Nghị định này còn sửa đổi bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong khu; tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin Hội chợ thương mại Việt Nam – Lào 2018(23/5/2018)
Thông tin về quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư(21/5/2018)
Thông tin về quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước(21/5/2018)
Thông tin Chương trình tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam do SAMSUNG tổ chức.(15/5/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40496276