Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về quy định pháp luật đối với bảo hiểm nông nghiệp (11/5/2018 17:58)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp để các tổ chức, cá nhân...


Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp để các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hạn chế tổn thất tài chính do rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 

Bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn.

Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là phù hợp với khả năng ngân sách trong từng thời kỳ và trong phạm vi địa bàn nhất định nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của chính phủ.

Theo Nghị định, có 6 loại hình bảo hiểm nông nghiệp cơ bản bao gồm: bảo hiểm đối với rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm đối với tổn thất về thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, bảo hiểm theo chỉ số thời tiết, bảo hiểm theo chỉ số viễn thám. Ngoài ra còn có các loại hình bảo hiểm nông nghiệp khác theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin Đoàn khảo sát thị trường Xúc tiến thương mại và Đầu tư vào thị trường Cuba(9/5/2018)
Thông tin Hội nghị “Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố”(8/5/2018)
Thông tin về thực hiện khảo sát khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp vùng Kansai tại TP.HCM(8/5/2018)
Thông tin khóa đào tạo Quản trị tài sản trong doanh nghiệp(4/5/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40558652