Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân cho các tổ chức và cá nhân (24/8/2017 10:01)

Ngày 30/06/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg...


Ngày 30/06/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg  về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Theo quy định này, việc điều chỉnh tăng, giảm giá bán điện bình quân dựa trên cơ sở xem xét tất cả các chi phí đầu vào (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện). Theo đó, khi chi phí biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được điều chỉnh giảm; trường hợp chi phí biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 06 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Khi giá bán điện bình quân tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN quyết định việc điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN điều chỉnh tăng giá bán điện sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công thương là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện bình quân của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Việc vi phạm quy định về điều chỉnh, tính toán giá bán điện bình quân theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 7 Quyết định này được xử lý theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ hoặc các văn bản quy phạm pháp luật thay thế (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017 thay thế quyết định số 69/2013/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Úc, Niu Di Lân và tận dụng ưu đãi của Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam(18/8/2017)
Thông tin về Hội nghị “Đối thoại giữa doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin – điện tử với chính quyền Thành phố” năm 2017(15/8/2017)
Thông tin về Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập(15/8/2017)
Thông tin về Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam(15/8/2017)
Các trang: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38809187