Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (15/8/2017 10:30)

Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại...


Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Nghị định này quy định một số nguyên tắc thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước; các danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn mà nhà nước thực hiện hoạt động thương mại độc quyền; đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, bao gồm cả trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo quy định này, hiện có 20 loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước bao gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh;

 • Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp;

 • Sản xuất vàng miếng;

 • Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng;

 • Phát hành xổ số kiến thiết;

 • Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế);

 • Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia;

 • In, đúc tiền;

 • Phát hành tem bưu chính Việt Nam;

 • Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;

 • Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;

 • Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng);

 • Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải);

 • Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn);

 • Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt);

 • Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch;

 • Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường);

 • Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm;

 • Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng;

 • Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ căn cứ theo yêu cầu quản lý của nhà nước, do bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh đề xuất hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp có tham gia vào các hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước.

Việc lập danh mục hàng hóa, dịch vụ và địa bàn độc quyền Nhà nước góp phần tăng cường môi trường cạnh tranh lành mạnh khi quy định rõ phạm vi độc quyền nhà nước cũng như các quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa(3/8/2017)
Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025(27/7/2017)
Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Bình(21/7/2017)
Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Vĩnh Lộc(18/7/2017)
Các trang: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38805756