Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về một số tiêu chuẩn Quốc gia. (4/8/2015 14:12)

Thông tin về các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về một số tiêu chuẩn Quốc gia...


Thông tin tiêu chuẩn:

* Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24/04/2015, công bố 8 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với nước rau quả.

* Quyết định số 847/QĐ-BKHCN ngày 24/04/2015, quyết định hủy bỏ TCVN  đối với sơn (TCVN 2096:1993 theo phương pháp xác định độ khô và thời gian khô).

* Quyết định số 848/QĐ-BKHCN ngày 24/04/2015, công bố 9 Tiêu chuẩn quốc gia đối với các chất Sơn , vecni và chất dẻo- Vật liệu polycacbonat (PC) đúc và đùn.

* Quyết định số 1009/QĐ-BKHCN ngày 14/05/2015, công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất phụ gia thực phẩm.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm các Quyết định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về Thông tư 11/2015/TT-BKHCN, ngày 26/6/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013(21/7/2015)
Thông tin về Triển lãm Quốc tế lần 2 về công nghiệp hỗ trợ năm 2015(20/7/2015)
Hội thảo giới thiệu về môi trường kinh doanh và đầu tư vào Myanmar(10/7/2015)
Thông tin về “Đánh giá tác động Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam”(8/7/2015)
Các trang: 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38808880