Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về Quyết định 5317/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (11/6/2015 10:16)

Ngày 1/06/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 5317/QĐ-BCT...


Ngày 1/06/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 5317/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5317/QĐ-BCT ngày 01/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã số theo biểu thuế
(*)

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Nhóm

Phân nhóm

8544

60

30

 

Cáp ngầm 66kV, cách điện XLPE

Lõi đồng, cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ nhôm lượn sóng và lớp vỏ ngoài bọc nhựa PVC (hoặc HDPE), có ống quang đo nhiệt độ bên trong cáp.

8544

60

30

 

Cáp ngầm 110kV, cách điện XLPE

Lõi đồng, cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ nhôm lượn sóng và lớp vỏ ngoài bọc nhựa PVC (hoặc HDPE), có ống quang đo nhiệt độ bên trong cáp.

8544

60

30

 

Cáp ngầm 132kV, cách điện XLPE.

Lõi đồng, cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ nhôm lượn sóng và lớp vỏ ngoài bọc nhựa PVC (hoặc HDPE), có ống quang đo nhiệt độ bên trong cáp.

8544

60

30

 

Cáp ngầm 150kV, cách điện XLPE.

Lõi đồng, cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ nhôm lượn sóng và lớp vỏ ngoài bọc nhựa PVC (hoặc HDPE), có ống quang đo nhiệt độ bên trong cáp.

8544

60

30

 

Cáp ngầm 220kV, cách điện XLPE

Lõi đồng, cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ nhôm lượn sóng và lớp vỏ ngoài bọc nhựa PVC (hoặc HDPE), có ống quang đo nhiệt độ bên trong cáp.

(*) Mã HS: 8544.60.30 căn cứ theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về Thông tư số 06/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.(9/6/2015)
Thông tin kết quả Hội nghị tập huấn Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.(8/6/2015)
Thông tin về Hội nghị tập huấn Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính(6/5/2015)
Thông tin về Diễn đàn giới thiệu về các sản phẩm nông sản của Việt Nam và giao thương giữa doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản Việt Nam.(6/5/2015)
Các trang: 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38816595