Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về Sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (7/1/2015 20:35)

Ngày 18/11/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010...


Ngày 18/11/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

a)   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phụ lục 7 thủ tục cấp và kiểm tra C/O ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT như sau:

+ C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu hoặc một thời gian ngắn sau đó, nếu, theo các quy tắc xuất xứ quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 21/2010/TT-BCT, hàng hóa xuất khẩu được xác định là có xuất xứ từ lãnh thổ của nước thành viên xuất khẩu.

+ Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tờ khai, C/O, kèm các chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại, và vận tải đơn chở suốt được cấ​p trên lãnh thổ của nước thành viên xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là nước thành viên theo quy định tại Điều 21 của Phụ lục này) và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật nước thành viên nhập khẩu.

b)  Bổ sung Điều 24 về giá trị FOB:

+ C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng chỉ ghi trị giá FOB trong trường hợp sử dụng tiêu chí RVC được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục 1 của Thông tư số 21/2010/TT-BCT để xác định xuất xứ hàng hóa.

+ Riêng trường hợp C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng được cấp đến và cấp đi từ Cam-pu-chia và Mi-an-ma vẫn ghi trị giá FOB đối với tất cả các loại tiêu chí xuất xứ trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày 01/4/2014 đến ngày 31/3/2016.

c)   Thay đổi Mẫu C/O mẫu D:

+ Sửa đổi mục 10, Phụ lục 9 Hướng dẫn kê khai C/O như sau: Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và trị giá FOB trong trường hợp sử dụng tiêu chí RVC để xác định xuất xứ hàng hóa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2015 và bãi bỏ Thông tư số 24/2012/TT-BCT ngày 17/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về lễ ký quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Cục Hải quan và Ban Quản lý các Khu chế xuất & công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.(31/12/2014)
Thông tin về buổi Hội thảo“Định hướng giải pháp để doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ cam kết hội nhập sắp tới và Cộng đồng Kinh tế ASEAN”.(17/11/2014)
Thông tin về khóa đào tạo “LẬP KẾ HOẠCH MARKETING TOÀN CẦU”(6/11/2014)
Thông tin về buổi đối thoại giữa doanh nghiệp TP.HCM và Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM (Họp tháo gỡ khó khăn lần thứ 129)(4/11/2014)
Các trang: 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38808914