Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014. (10/9/2014 15:30)

Ngày 29/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014...


Ngày 29/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thì máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng muốn được nhập khẩu phải có thời gian sử dụng không quá 5 năm, chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

Theo Vụ Đánh giá thẩm định và Giám định công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đến thời điểm hiện nay, do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai thực hiện việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo tinh thần của Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8 rồi, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN, thông báo ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2014.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh.(22/8/2014)
Thông tin về Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.(22/7/2014)
Thông tin về Diễn đàn Xuất khẩu 2014 với chủ đề: “Định hướng Thị trường và Sản phẩm xuất khẩu”(22/7/2014)
Thông tin về Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng(21/7/2014)
Các trang: 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38831198