Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về nội dung Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (23/2/2021 16:31)

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP...


Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định có mở rộng định nghĩa về vật liệu xây dựng so với quy định trước đây, cụ thể như sau:

- Vật liệu xây dựng là sản phẩm, hàng hóa được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ.

- Vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường bao gồm: Vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng được sản xuất từ việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu hoặc nhiên liệu, vật liệu xây dựng có tính năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với vật liệu cùng chủng loại.

- Cấu kiện xây dựng là sản phẩm vật liệu xây dựng được chế tạo để lắp ghép thành kết cấu công trình.

Các doanh nghiệp cần lưu ý về quy định đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử dụng trong công trình xây dựng, cụ thể là phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có).

Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; khuyến khích sử dụng các loại vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn khác.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cần lưu ý quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Những sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 09/02/2021 thì không phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định 09/2021/NĐ-CP; các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2021/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016, Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về nội dung Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay đổi danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao ưu tiên phát triển(12/1/2021)
Thông tin hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do và Biện pháp phòng vệ thương mại: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”(18/11/2020)
Thông tin hội thảo “Thị trường các nước Nam Á và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào khu vực Nam Á”(4/11/2020)
Thông tin Hội thảo Phòng vệ thương mại Công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập(28/10/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40560793