Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (21/4/2014 14:49)

Ngày 17/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...


Ngày 17/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013.

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động sản xuất công nghiệp (tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE _tức khoảng 6 triệu kwh/năm) được quy định tại Điều 19, Điều 22,  Điều 29.

Theo đó, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ bị xử phạt hành chính trong các trường hợp sau:

  • Không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
  • Không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, biện pháp quản lý và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt buộc áp dụng: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
  • Không chỉ định hoặc chỉ định người đảm nhận chức danh người quản lý năng lượng không đủ điều kiện: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
  • Không xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, 05 năm; không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, 05 năm: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Nghị định này bãi bỏ các Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng Cục hải quan về việc ban hành quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại(14/4/2014)
Thông tin về Hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trong lĩnh vực dệt may và da giày.(14/4/2014)
Thông tin về Hội nghị tập huấn Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS)(31/3/2014)
Thông tin về Hội chợ Quốc tế sản phẩm Gia dụng và Dệt may(10/3/2014)
Các trang: 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38816665