Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt nam – Cuba (8/5/2020 15:57)

Ngày 8/4/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT...


Ngày 8/4/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt nam – Cuba.

Thông tư gồm có 4 Chương, 36 Điều và 4 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định chứng nhận và kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

- Chương II: Cách xác định xuất xứ hàng hóa: hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, cộng gộp…

- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa: bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Hiệu lực; Lưu trữ hồ sơ; Kiểm tra, xác minh xuất xứ và cho hưởng ưu đãi thuế quan; Trách nhiệm của nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu

- Chương IV: Điều khoản thi hành

Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường và hưởng ưu đãi thuế quan khi thực hiện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/5/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan(7/5/2020)
Thông tin “Kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ phòng, chống dịch COVID-19”(6/5/2020)
Thông tin về Hội chợ Thương mại Quốc tế VIETNAM EXPO 2020(11/2/2020)
Thông tin về Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu(5/2/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38641754