Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin cấp C/O mẫu D cho các doanh nghiệp trong KCX-KCN TP. Hồ Chí Minh (25/9/2020 18:07)

Kể từ ngày 28/9/2020, Ban Quản lý không tiếp tục tiếp nhận các hồ sơ xin cấp C/O mẫu D của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCX–KCN TP. Hồ Chí Minh...


Vừa qua, Bộ Công Thương có ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2020. Trong đó, tại Phụ lục V (danh sách các tổ chức cấp C/O mẫu D của Việt Nam) không quy định tổ chức cấp C/O mẫu D là Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Ban Quản lý).

Do đó, kể từ ngày 28/9/2020, Ban Quản lý không tiếp tục tiếp nhận các hồ sơ xin cấp C/O mẫu D của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCX–KCN TP. Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp C/O mẫu D thực hiện thủ tục tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh (Bộ Công Thương), địa chỉ: số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về nội dung Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam(14/9/2020)
Thông tin về nội dung Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng(7/9/2020)
Thông tin về nội dung Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam(5/8/2020)
Thông tin về nội dung Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công thương về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời(5/8/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39771195