Categories
Ban lãnh đạo
Xem tất cả1

Ban Lãnh Đạo
 

LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ HIỆN NAY

Ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban


 

ĐT: 38290405
Email: hqhung.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách
Trưởng ban quản lý, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý; phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Văn phòng Ban Quản lý. Phụ trách KCX Tân Thuận, Linh Trung 1 & 2, KCN Bình Chiểu, Cát Lái.

 

Ông Phạm Thanh Trực - Phó Trưởng ban


 

ĐT: 38290405
Email: pttruc.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách
Phó trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, phụ trách Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Môi trường; Phụ trách KCN Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, An Hạ, Tân Tạo, Lê Minh Xuân 3.

Nguyễn Võ Minh Thư - Phó Trưởng ban


 

ĐT: 38290405
Email: nvmthu.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phó trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, phụ trách Phòng Quản lý Lao động; Phụ trách KCN Tân Thới Hiệp, Tân Bình, Hiệp Phước, Phong Phú.

 

Ông Trần Việt Hà - Phó Trưởng ban


ĐT: 38290405
Email: tvha.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phó trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, phụ trách Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp; Phụ trách KCN Đông Nam, Tân Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi, Cơ khí Ô Tô, Lê Minh Xuân 2.