Categories
Binh Chieu IZ

 

Vị trí: Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (cách trung tâm thành phố 15 km)
Tổng diện tích: 27,34 ha
Tỷ lệ đất đã cho thuê: 100%


Cơ sở hạ tầng:

o Giao thông: Đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh
o Cấp điện: Mạng điện chung của Tp. Hồ Chí Minh từ trạm 110/15KV Thủ Đức Bắc
o Cấp nước: Nguồn nước Ф350
Thông tin liên lạc: Trong nước và quốc tế
o Xử lý nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 1.500 m3/ngày đêm
Giá thuê đất: 100% đã sử dụng
o Giá điện: 0,08 USD/KWh
o Giá nước: 0,38 USD/m3


Công ty đầu tư hạ tầng:
 Tổng Công ty Bến Thành -  KCN Bình Chiểu
Địa chỉ: Liên tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
o Điện thoại: (84.28) 7294060
o Fax: (84.28) 7293359
o Email: 
kcnbinhchieu27@yahoo.com.vn 

Danh sách các doanh nghiệp trong khu