Categories
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
Xem tất cả1

Một số thông tin về CTIM

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2670/QĐ-BGD&ĐT/TCCB ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tên và trụ sở

- Tên trường : Trường cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

- Tên gọi tắt : Cao đẳng CTIM

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : College of Technology and Industrial Management (CTIM)

- Địa chỉ: Số 15 Đường Trần Văn Trà, Khu Đô thị mới Nam thành phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

 Chức năng và nhiệm vụ đào tạo

           Cao đẳng CTIM là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp có chất lượng, có kỹ năng thực hành cao, có đạo đức, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các Khu chế xuất, Khu Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên đối với người lao động và theo nhu cầu của xã hội. Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới nhằm phục vụ sự phát triển công nghệ ở Khu chế xuất, Khu Công nghiệp Thành phố.

Các ngành nghề trình độ cao đẳng

      1.Công nghệ thông tin

      2.Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

      3.Công nghệ kỹ thuật cơ khí

      4.Quản trị kinh doanh

      5.Kế toán

      6.Tài chính-Ngân hàng

      7.Logistic

      8.Thương mại điện tử

      9.Tiếng Anh

Các nghề đào tạo thường xuyên

- Nghề kỹ thuật: Đồ họa ứng dụng-CorelDraw, Tiện cơ bản, CAD-CAM/CNC nâng cao, Lắp đặt điện chiếu sáng dân dụng.

- Nghề kinh tế, dịch vụ: Kế toán thực hành và khai báo thuế, Chuyên viên Logistics và Thực hành khai báo hải quan, Nghiệp vụ chứng từ hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên sâu.

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B.

Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Trường bao gồm các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Thanh niên Sinh viên, hoạt động theo nguyên tắc : Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ.

- Trường có 11 đơn vị : 06 phòng, 01 trung tâm và 04 Khoa, cụ thể như sau:

1.Phòng Đào tạo

2.Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

3.Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

4.Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

5.Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

6.Phòng Kế toán - Tài vụ

7.Trung tâm Tuyển sinh

8.Khoa công nghệ thông tin

9.Khoa công nghệ

10.Khoa Kinh tế

          11.Khoa Ngoại Ngữ

                                                SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CAO ĐẲNG CTIM