Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

3/23/23 3:30 AM
 

Ngày 18/6/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT về việc Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc.(Đính kèm Quyết định và Thông báo)

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn (được phân loại bằng 13 mã HS) nhập khẩu vào Việt Nam, xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc (mã vụ việc AD04), đồng thời đáp ứng các nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được ban hành.

Bài viết liên quan