Đón tiếp đoàn quan chức Nigeria sang thăm khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

2/28/23 9:11 AM
Đón tiếp đoàn quan chức Nigeria sang thăm khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đón tiếp đoàn quan chức Nigeria sang thăm các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đón tiếp đoàn quan chức Nigeria sang thăm các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia đón tiếp Đoàn có Bà Nguyễn Võ Minh Thư – Phó Trưởng Ban Quản lý và đại diện các Phòng chuyên môn Ban Quản lý.

​​​

Ông Oyeladun Oladele Akinwemoyin – Chủ tịch Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Nigeria-Việt Nam (NVCCI), trưởng đoàn đã có phát biểu, bày tỏ mong muốn các bên có cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Tại buổi đón tiếp, đại diện Ban Quản lý và thành viên Đoàn làm việc đã trao đổi tổng quan về KCX, KCN Thành phố; chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; định hướng thu hút đầu tư, nhu cầu hợp tác quốc tế; chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho nhà đầu tư đầu tư vào các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; tổng quan về KCX Tân Thuận.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đã góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Thành phố với Viện Nghiên cứu Châu phi và Trung Đông (IAMES), Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Nigeria – Việt Nam (NVCCI), Liên hiệp hợp tác kinh tế Việt Nam – Châu Phi (VAECA), Cục Quản lý các khu chế xuất Nigeria (NEPZA), tạo cơ hội thu hút dự án công nghệ cao của Nigeria vào các KCX – KCN Thành phố.

Bài viết liên quan