Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Quản lý nhiệm kỳ 2012 - 2014
5/10/23 6:11 AM

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan Ban Quản lý trong nhiệm kỳ 2010 – 2012, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012 - 2014 và tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đến dự đại hội gồm có đồng chí Vũ Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy các KCX-KCN thành phố, Trưởng Ban Quản lý; đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN Thành phố; đồng chí Nguyễn Tấn Phước – Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý và đông đảo cán bộ, công chức Ban Quản lý.

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012, những khó khăn, thuận lợi, những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền giáo dục, phong trào thi đua yêu nước, công tác nữ công.....

Đại hội thống nhất phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2012 – 2014.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2012 -2014, gồm 5 đồng chí: đồng chí Hồ Xuân Lâm giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Võ Minh Thư giữ chức Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Quốc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Nữ và đồng chí Trần Việt Hà.

Bài viết liên quan