Đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

3/14/23 9:46 AM
 

Ngày 07/5/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2968/TCHQ-GSQL về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan đề xuất những giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn sau dịch bệnh COVID-19, cụ thể:

Đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan, cách thức nộp hồ sơ hải quan;

Cắt giảm, đơn giản hóa các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan;

Rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa;

Cắt giảm các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chi phí kiểm tra chuyên ngành; chi phí lưu kho, bãi tại cửa khẩu,...;

Kiến nghị các giải pháp khác nhằm đơn giản hóa, hiện đại hóa và minh bạch hóa và hạn chế sự tiếp xúc giữa công chức hải quan và người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bài viết liên quan