Định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản

3/23/23 4:36 AM
 

Ngày 25/12/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở chế biến cá da trơn và tôm có quy mô từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các cơ sở chế biến thủy sản chưa thể xác định được định mức tiêu hao năng lượng theo quy định của Thông tư có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo đếm năng lượng để đảm bảo tính toán chính xác suất tiêu hao năng lượng của cơ sở.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp chế biến cá da trơn và tôm có quy mô từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên rà soát suất tiêu hao năng lượng (SEC), định mức tiêu hao năng lượng và thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 52/2018/TT-BCT.

Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của doanh nghiệp năm 2018 theo Phụ lục IV (đính kèm) gửi về trước ngày 15 tháng 4 năm 2019, gồm:

- Sở Công Thương, địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 (Phòng Quản lý năng lượng, điện thoại: 38.221.775);

- Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1 (Phòng Quản lý Doanh nghiệp, email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn)

Bài viết liên quan