Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023

3/7/23 2:32 PM
 

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 2289/KH-UBND về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố; tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy, khơi dậy tiềm năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; phát huy truyền thống sáng tạo của người dân Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng phải bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả) và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng phải có tính sáng tạo và đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn trên các lĩnh vực của Giải thưởng. Ngoài ra, các cơ quan phụ trách các lĩnh vực của giải thưởng có các biện pháp tuyên truyền, mời gọi được nhiều hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng và bảo đảm đầy đủ các chỉ tiêu xét giải đối với các nhóm lĩnh vực của giải thưởng.

1. Thời gian dự kiến công bố và trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/2023).

2. Đối tượng đăng ký tham gia giải thưởng: Tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 5 Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã được áp dụng mang lại hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

3. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng

Công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chí như sau:

a) Các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đăng ký tham gia Giải thưởng phải có tính sáng tạo, đã được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc tác phẩm, sáng tác ... phải được xây dựng, công diễn, xuất bản,…) trong khoảng thời gian từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tổ chức xét, trao Giải thưởng lần trước đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ của lần tổ chức xét, trao giải thưởng tiếp theo và có hiệu quả trên các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 5,
góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng và phát triển Thành phố (Cơ quan Thường trực Giải thưởng hướng dẫn cụ thể tại mẫu Thể lệ
xét tặng Giải thưởng)”.

b) Đối với các lĩnh vực của Giải thưởng có các hội thi, cuộc thi, giải thưởng chuyên ngành tương ứng, các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng phải đạt giải tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng này.

c) Các tiêu chí cụ thể khác do Cơ quan phụ trách các lĩnh vực của
Giải thưởng xây dựng và ban hành trong Thể lệ xét tặng Giải thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực.

4. Mức tiền thưởng cho giải nhất là 200 triệu đồng, giải nhì là 150 triệu đồng, giải ba là 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận và Biểu trưng Giải thưởng.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia giải thưởng đến ngày 31/3/2023.

6.Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

   - Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế): Sở Kế hoạch và Đầu tư;

   - Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh): Bộ Tư lệnh Thành phố;

   - Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước): Sở Nội vụ;

   - Lĩnh vực 4 (truyền thông): Sở Thông tin và Truyền thông;

   - Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật): Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố;

   - Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật): Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố;

   - Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp Sáng tạo): Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Đính kèm Kế hoạch số 2289/KH-UBND tại đây.

Bài viết liên quan