Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

3/17/23 1:43 AM
 

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3267/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

Theo đó, điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt thuộc mã HS 2922.42.20 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc: AD09).

Sản phẩm bột ngọt bị điều tra có tên tiếng Anh là Monosodium Glutamate (MSG). Bên cạnh thuế nhập khẩu hiện hành, hàng hóa thuộc đối tượng bị điều tra đang bị áp dụng thuế tự vệ dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 3.201.039 đồng/tấn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bài viết liên quan