Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Ban Quản lý để nghe về tình hình môi trường tại các KCX-KCN
5/10/23 6:12 AM
Ngày 01/8/2013, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân thành phố do bà Trương Thị Ánh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) để nghe về tình hình xử lý nước thải tại các KCX-KCN và chuẩn bị cho Chương trình “Lắng nghe và trao đổi”. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại diện Ban Quản lý, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý đã báo cáo về tình hình môi trường và tình hình xử lý nước thải tại các KCX-KCN và những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý môi trường hiện nay.
 
Thay mặt Đoàn công tác, bà Trương Thị Ánh ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại các KCX-KCN, tình hình môi trường tại các KCX-KCN được cải thiện rõ rệt, các doanh nghiệp ngày càng có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Ban Quản lý để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, bà Trương Thị Ánh đề nghị Ban Quản lý tiếp tục phối hợp với các Sở-ngành liên quan để làm tốt công tác quản lý Nhà nước về môi trường trong KCX-KCN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường các doanh nghiệp trong KCX-KCN, phát hiện xử lý kịp thời các doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường.
 

Thay mặt Ban Quản lý, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh cảm ơn bà Trương Thị Ánh và các Thành viên trong đoàn công tác đã giành thời gian đến làm việc và chỉ đạo để Ban Quản lý tiếp tục triển khai tốt công tác quản lý Nhà nước về môi trường trong KCX-KCN.

Bài viết liên quan