Báo cáo thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa
5/10/23 6:10 AM
Thực hiện văn bản số 718/BCT-KH ngày 06/02/2012 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình các dự án đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa để tổng kết, đánh giá tình hình 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 và Thông tư hướng dẫn số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 và Thông tư sửa đổi số 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 của Bộ Công Thương, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện Quyền xuất khẩu, Quyền nhập khẩu, Quyền phân phối tại các KCX – KCN TP thực hiện báo cáo như sau:
-         Hướng dẫn thực hiện báo cáo (đính kèm theo mẫu);
-         Báo cáo thông tin về thương nhân bán hàng để xuất khẩu (mẫu BC-1);
-         Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu (mẫu BC-2);
-         Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (mẫu BC-3).
(Doanh nghiệp chỉ thực hiện báo cáo theo mẫu được đính kèm phù hợp với chức năng đã được cấp phép – có thể tải mẫu này tại địa chỉ: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn mục thông báo) chậm nhất vào ngày 12/03/2012.
- Các doanh nghiệp có thể gửi báo cáo bằng một trong các hình thức sau:
* Gửi văn bản đến trụ sở Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Phòng QL Xuất nhập khẩu), địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
* Gửi bằng Fax: 38 294 271
* Gửi bằng email: imp-exp.hepza@tphcm.gov.vn hoặc pttan@hepza.gov.vn
Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn.

Bài viết liên quan