Bổ sung danh sách Ngân hàng phối hợp thu với Tổng Cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

3/16/23 4:34 AM
 

Ngày 02/01/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 31/TCHQ-TXNK về Ngân hàng phối hợp thu với Tổng Cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Theo đó, bổ sung Ngân hàng Industrial Bank Of Korea - CN TP.Hồ Chí Minh (Ngân hàng IBKHCM) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triến khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 02/01/2020.

Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng IBKHCM, địa chỉ kết nối đến cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://l92.168.1.2/TTDT31 /TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến cống thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epavment.customs.gov.vn/epaymentportal

Bài viết liên quan