Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

3/17/23 4:12 AM
 

Ngày 09/9/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5724/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Theo đó, bổ sung Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Ngân hàng Nam Á) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 10/9/2019.

Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

  • Đối với Ngân hàng Nam Á, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT3 LTTDTPortal.asmx

  • Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal.

Bài viết liên quan