Ban quản lý các KCX và CN TP đẩy mạnh cải cách hành chính
5/10/23 6:11 AM

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban quản lý) đã tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban quản lý từ năm 2007. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ về trình tự, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý.

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Ban quản lý duy trì tiếp nhận hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả vào sáng ngày thứ bảy để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến giao dịch các thủ tục hành chính theo quy định.

Về cơ chế một cửa liên thông, Ban quản lý phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; phối hợp với các sở ngành (Cục thuế, Cục hải quan, BHXH và Sở Công thương) để giải quyết hồ sơ Đăng ký cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh (thẻ ABTC).
Trong tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, Ban quản lý giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp như: cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đẩy nhanh việc xuất khẩu sản phẩm vào các nước ASEAN; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xác nhận Hợp đồng giao dịch bất động sản trong KCX-KCN để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng; các thủ tục cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư,...
Ban quản lý chú trọng xây dựng và phát triển cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản. Phối hợp tốt với Thành ủy để tiếp nhận nguồn cán bộ từ chương trình đào tạo 300 thạc sỹ, tiến sỹ của thành phố và nguồn cán bộ quy hoạch tạo nguồn dài hạn. Tạo điều kiện cho CBCC được học tập, nâng cao trình độ.
Ban quản lý đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2013. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Trang web của Ban quản lý (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2) luôn cập nhật thông tin hoạt động của KCX - KCN, các văn bản điều hành của Lãnh đạo ban, văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Ban quản lý.

Bài viết liên quan