Biểu mẫu báo cáo tình hình triển khai xây dựng KCN-KCX TP.HCM
5/10/23 6:10 AM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát đánh giá tình hình triển khai xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý đề nghị các Công ty hạ tầng KCN vui lòng báo cáo nội dung theo các biểu mẫu đính kèm trước ngày 20/5/2011, file báo cáo gửi qua địa chỉ email invest.dept@hepza.gov.vn hoặc tldchau@hepza.gov.vn , lnhquoc@hepza.gov.vn .

Ban quản lý rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Công ty.

Tải các biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu 1 Biểu mẫu 2

Bài viết liên quan