CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA “TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ” NĂM 2011
5/10/23 6:09 AM

Hepza đã cùng với các công ty phát triển hạ tầng KCX - KCN và các doanh nghiệp trong các KCX - KCN trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011 diễn ra từ ngày 20/03 đến ngày 26/03/2011 với chủ đề “An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Mục đích của Tuần lễ quốc gia năm nay nhằm phát động đợt tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn các KCX - KCN TP.Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và của người lao động đối với công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT – VSLĐ - PCCN). Các hoạt động của Tuần lễ quốc gia nhằm thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCX - KCN TP.Hồ Chí Minh, chú ý cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, xây dựng “Văn hóa an toàn lao động” góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố.

Hepza đã ban hành các văn bản, chủ động triển khai các nội dung của Tuần lễ quốc gia về AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 13 năm 2011 đến tất cả các doanh nghiệp KCX-KCN. Bên cạnh đó, Hepza đã phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp và các Công ty Juki (KCX Tân Thuận), Công ty Thép Tây Nguyên (KCN Tân Tạo), Công ty Mandarin Foundry (KCN Lê Minh Xuân), Công ty Tân Á (KCN Bình Chiểu), Công ty Hưng Thái (KCN Vĩnh Lộc) tổ chức 6 buổi mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011 với hơn 1.900 người tham dự.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan