CÔNG ĐOÀN CÁC KCX-KCN HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
5/10/23 6:09 AM

- CĐ Công ty Freetrend (Linh Trung 1): 60.921.000 đồng

- CĐ Công ty Freetrend A (Linh Trung 2): 59.330.000 đồng

- CĐ Công ty Hansae: 49.713.350 đồng

- CĐ Công ty XNK Vạn Đức: 49.265.000 đồng

- CĐ Công ty Itaco: 44.019.000 đồng

- CĐ Công ty FAPV: 29.150.000 đồng

- CĐ Công ty Nidec Sankyo: 27.929.000 đồng

- CĐ Công ty Nidec Copal: 25.300.000 đồng

- CĐ Công ty Upgain: 24.000.000 đồng

- CĐ Công ty Nidec VN: 23.071.000 đồng.

CĐ các KCX-KCN TP cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các đơn vị và mong tiếp tục nhận được ủng hộ, chia sẻ đến đồng bào miền Trung đang hàng ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn sau cơn lũ.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan