Các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các KCX – KCN trong thời gian tới
5/10/23 6:13 AM

Trong tháng 5 vừa qua, một số đối tượng quá khích đã tràn vào KCX-KCN thành phố kích động công nhân nghỉ việc tham gia biểu tình chống Trung Quốc, gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống của người lao động. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống xấu, ngày 21 tháng 5 năm 2014 Ban quản lý đã tổ chức họp rút kinh nghiệp công tác phối hợp xử lý các vấn đề về an ninh trật tự với các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN thành phố(Công ty PTHT) và thống nhất đề ra các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian sắp tới như sau:

1. Công tác thông tin: đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, phối hợp công tác vận động, tuyên truyền doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.1- Ban quản lý:

- Thông báo số điện thoại Lãnh đạo Ban, chuyên viên phòng Đại diện phụ trách địa bàn và Chánh văn phòng đến các doanh nghiệp trong KCX-KCN để kịp thời tiếp nhận thông tin.

- Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/24

1.2- Công ty PTHT:

- Lắp đặt hệ thống loa phóng thanh cố định tại cổng và các trục đường chính trong khu, trang bị loa lưu động công suất lớn để phục vụ công tác thông tin tuyền truyền và xử lý tình huống.

- Lắp đặt băng rôn, panô tuyên truyền với nội dung:

“Công nhân KCX-KCN tích cực lao động sản xuất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

“Cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự để ổn định sản xuất và phát triển kinh tế đất nước”.

2. Công tác phối hợp địa bàn

2.1- Ban quản lý:

- Phối hợp với công an thành phố và chính quyền địa phương để duy trì lực lượng an ninh bảo vệ giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất.

- Phối hợp Công đoàn KCX-KCN chỉ đạo công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền về biển đảo, ý thức tôn trọng pháp luật, tránh các hành vi vi phạm về trật tự xã hội, vận động công nhân tập trung sản xuất, không nghe theo các đối tượng kích động, tham gia biểu tình trái pháp luật, đập phá nhà máy, ảnh hưởng đến sản xuất, việc làm và đời sống của người lao động. Xây dựng lực lượng đoàn viên công đoàn nòng cốt kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh trong doanh nghiệp.

- Vận động doanh nghiệp khi giải quyết các vấn đề về quyền lợi công nhân theo quy định của pháp luật, cần mềm mỏng, linh hoạt, tránh xảy ra tranh chấp lao động.

2.2- Công ty PTHT:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự.

- Họp với Công an địa phương sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp giải quyết các tình huống xảy ra trong thời gian vừa qua, đồng thời duy trì giao ban hàng quý với Công an địa phương và doanh nghiệp trong KCX-KCN để nắm bắt thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự.

3. Công tác bảo vệ

3.1- Ban quản lý:

- Đề nghị công an Thành phố hỗ trợ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho lực lượng bảo vệ của các KCX, KCN.

- Đề nghị công an Thành phố chỉ đạo công an Quận/Huyện phối hợp, hướng dẫn công ty PTHT xây dựng phương án bảo vệ KCX, KCN và xử lý tình huống khi có bạo động xảy ra.

3.2- Công ty PTHT:

- Củng cố lực lượng bảo vệ đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong khu.

- Trang bị phương tiện cho đội bảo vệ: gắn camera quan sát tại cổng ra vào, máy quay phim để ghi nhận diễn biến các vụ việc phát sinh, phục vụ cho lực lượng an ninh nắm bắt và xử lý các đối tượng xấu.

Bài viết liên quan