Các trường hợp xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

3/16/23 7:23 AM
 

Ngày 29/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo đó, 05 thông tin được xem xét bảo mật khi điều tra về phòng vệ thương mại gồm: Bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc quy trình sản xuất; Các thông tin không công khai về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp; Thông tin về biên độ phá giá của từng doanh nghiệp; Thông tin về khoản lợi ích mà bên bị yêu cầu được hưởng đối với từng chương trình trợ cấp đang điều tra…

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quy định 06 loại hàng hóa nhập khẩu được xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức:

- Hàng hóa trong nước không sản xuất được;

- Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

- Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

- Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

- Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Bài viết liên quan