Công bố các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố giai đoạn 2018 - 2020

3/16/23 4:56 AM
 

Ngày 26/12/2019, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 8285/TB-SCT về việc Công bố các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố giai đoạn 2018 – 2020

Thông báo ban hành đính kèm danh sách doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố giai đoạn 2018 – 2020 gồm 105 doanh nghiệp với 08 nhóm sản phẩm. Trong đó, có 22 doanh nghiệp thuộc 06 nhóm sản phẩm đang hoạt động sản xuất tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể nhóm sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (04 doanh nghiệp); nhóm sản phẩm thiết bị điện (04 doanh nghiệp); nhóm sản phẩm từ nhựa, cao su (06 doanh nghiệp); nhóm sản phẩm thực phẩm chế biến (06 doanh nghiệp); nhóm sản phẩm đồ uống (01 doanh nghiệp); nhóm sản phẩm thuốc, hóa dược và dược liệu (01 doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp có tên trên sẽ hưởng các nội dung hỗ trợ phát triển theo Công văn số 459/UBND-KT ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về các nội dung hỗ trợ phát triển "Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng thành phố giai đoạn 2018 – 2020"

Bài viết liên quan