Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

3/16/23 7:14 AM
 

Ngày 06/12/2019, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3551/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

  • Tổng diện tích: 360.600 m2 kho, bãi và các công trình phụ trợ (trong đó: Diện tích nhà kho: 17.000 m2; Diện tích bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 304.223 m2; Diện tích bãi chứa tang vật vi phạm: 200 m2; Nơi làm việc của cơ quan Hải quan: 240 m2; Các công trình phụ trợ: 1.112 m2; Kho tổng hợp, xưởng sửa chữa chưa được phép khai thác, sử dụng).

  • Mã địa điểm: 02CVS10; tên địa điểm trên tờ khai: CT CANG SG HIEPPHUOC; tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hiệp Phước quản lý;

  • Địa chỉ: Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Bài viết liên quan