Công tác ổn định tình hình quan hệ lao động trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
5/10/23 6:12 AM

Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Đến nay, có một số doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và gửi Phòng Lao động – Thương binh Xã hội quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng mới cho người lao động theo quy định pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện, điều này không đúng pháp luật và là nguy cơ dẫn đến tranh chấp lao động tập thể, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và an ninh trật tự trong khu chế xuất – khu công nghiệp.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc những doanh nghiệp chưa thực hiện việc xây dựng thang bảng lương, công bố mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng mới cho người lao động tính toán, cân đối, lập phương án triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và sớm công bố công khai cho người lao động biết. Quá trình thực hiện, doanh nghiệp phải trao đổi, thỏa thuận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở các mức điều chỉnh cụ thể. Ban quản lý sẽ phối hợp Phòng Lao động – Thương binh Xã hội quận/huyện, Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và xã hội thanh tra những đơn vị chưa thực hiện việc xây dựng thang bảng lương, công bố mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng mới cho người lao động.

Ngoài ra, để nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau tết Nguyên đán, Ban quản lý đề nghị doanh nghiệp thống kê nhanh tình hình lao động trở lại làm việc sau tết ngay khi Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại (theo mẫu đính kèm) và gửi báo cáo về Phòng quản lý lao động – Ban quản lý từ ngày 06/02 đến ngày 15/02/2014 theo một trong các cách sau:

- Fax: 38 294 271

- Email:  labour.dept@hepza.gov.vn

- Hoặc gửi thư về địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp quan tâm thực hiện yêu cầu trên, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế tranh chấp lao động tập thể, đình công xảy ra trước và sau tết Nguyên đán.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý lao động - Ban Quản lý (Điện thoại 38.232.575 – 38.290.405).

Bài viết liên quan