Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Hiệp Phước
5/10/23 6:13 AM
Thực hiện kiểm tra định kỳ về công tác PCCC, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ đối với các doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng cảnh sát PCCC Quận 4 phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý), công ty phát triển hạ tầng KCN Hiệp Phước tổ chức kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các doanh nghiệp với các nội dung sau:
  1. Những văn bản pháp luật về PCCC của doanh nghiệp.
  2. Hồ sơ quản lý công tác PCCC, phương án chữa cháy cứu hộ cứu nạn.
  3. Điều kiện an toàn PCCC trong sản xuất cụ thể : an toàn hệ thống điện. máy móc thiết bị, hệ thống chống sét, khoảng cách an toàn PCCC, việc bố trí hàng hoá vật tư, điều kiện an toàn về lối thoát nạn, giao thông bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.
  4. Trang thiết bị PCCC, nguồn nước chữa cháy.
  5. Lực lượng PCCC cơ sở: số lượng người, khả năng tác chiến khi có sự cố.
  6. Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu công trình.
  7. Phúc tra các kiến nghị của lần kiểm tra trước (nếu có).
  8. Hồ sơ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.
  9. Biên bản đo điện trở nối đất hệ thống chống sét cho công trình xậy dựng.

Thời gian kiểm tra từ ngày 11/03 đến ngày 26/03/2014 tại các doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước theo thông báo.

Bài viết liên quan