Công tác phúc tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy quí 4/2014 Khu công nghiệp Tân Tạo
5/10/23 6:13 AM
Theo nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ và thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an, Phòng cảnh sát PCCC Quận Bình Tân phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý), công ty phát triển hạ tầng KCN Tân Tạo tổ chức phúc tra, kiểm tra định kỳ quí 4/2014 về công tác an toàn PCCC tại các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo, gồm các yêu cầu sau:

 

I/ Mục đích kiểm tra:

 1. Phúc tra, kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở, để kịp thời phát hiện các thiếu sót nhằm có biện pháp khắc phục, góp phần hạn chế tối đa số vụ cháy, nổ trên địa bàn KCN Tân Tạo.

 2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác PCCC thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

 3. Củng cố phát huy vai trò lực lượng PCCC tại chỗ nhằm chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ mới phát sinh.

II/ Nội dung kiểm tra:

 1. Những văn bản pháp luật về PCCC của doanh nghiệp.

 2. Hồ sơ quản lý công tác PCCC, phương án chữa cháy cứu hộ cứu nạn.

 3. Điều kiện an toàn PCCC trong sản xuất cụ thể : an toàn hệ thống điện. máy móc thiết bị, hệ thống chống sét, khoảng cách an toàn PCCC, việc bố trí hàng hoá vật tư, điều kiện an toàn về lối thoát nạn, giao thông bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

 4. Trang thiết bị PCCC, nguồn nước chữa cháy.

 5. Lực lượng PCCC cơ sở: số lượng người, khả năng tác chiến khi có sự cố.

 6. Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu công trình.

 7. Phúc tra các kiến nghị của lần kiểm tra trước (nếu có).

 8. Hồ sơ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

 9. Biên bản đo điện trở nối đất hệ thống chống sét cho công trình xậy dựng

Thời gian phúc tra, kiểm tra từ ngày 03/09 đến ngày 30/11/2014 tại các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo, theo thông báo.

Bài viết liên quan