Công tác triển khai và tổ chức thực hiện hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm theo 2 cấp trong các khu chế xuất – khu công nghiệp
5/10/23 6:11 AM

Các khu chế xuất – khu công nghiệp hiện có 1.051 doanh nghiệp đang hoạt động. Số doanh nghiệp có bếp ăn tập thể có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là 180/199 doanh nghiệp có bếp ăn, đạt 90,45%; doanh nghiệp nhận suất ăn sẵn là 371 đơn vị, trong đó có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là 340 đơn vị, đạt 91,64%. Phần lớn các bếp ăn tập thể còn lại chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện là do không đảm bảo diện tích để thực hiện quy trình một chiều.

Thực hiện theo Công văn số 4003/UBND-VX ngày 12/8/2011 của UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng tránh và ngăn chặn ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Thành phố trong đó có nội dung Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp phối hợp Sở Y tế xây dựng và vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm theo 2 cấp: cấp công ty và cấp Ban quản lý; Ban quản lý đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm các khu chế xuất, khu công nghiệp gồm: Lãnh đạo Ban quản lý, Phòng Lao động, Thanh tra Ban quản lý, Công đoàn các KCX & CNTP. Qua đó, đã tạo cơ chế lãnh đạo xuyên suốt, thống nhất trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Song song đó, để nhanh chóng triển khai sâu rộng đến từng doanh nghiệp hệ thống tự kiểm tra, Ban quản lý đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức 04 lớp tập huấn về vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng lao động và nhà thầu của các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể tự tổ chức, thuê nấu hoặc nhận suất ăn sẵn với 320 người tham dự.
 

Sau tập huấn, các doanh nghiệp đã triển khai thành lập tổ tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại công ty; thành phần bao gồm: cán bộ phụ trách y tế, đại diện Công đoàn cơ sở, cán bộ nhân sự... Sau khi được thành lập, các tổ đã thực hiện kiểm tra và có lập biên bản hàng ngày. Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào, kiểm tra quá trình từ sơ chế cho đến khi ăn, kiểm tra việc lưu mẫu... Qua đó, đã ghi nhận những tồn tại của bếp ăn, từ đó đề xuất giải pháp, giám sát việc khắc phục và kiến nghị Ban giám đốc hỗ trợ cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của nhà ăn,… 
 
Đối với cấp 2 (cấp Ban quản lý), Ban quản lý đã phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra 05 lượt cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, 59 lượt doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trong khu chế xuất – khu công nghiệp; phối hợp Thanh tra Sở Y tế thanh tra 37 lượt doanh nghiệp có bếp ăn tập thể. Tổng số đã thực hiện 101 lượt thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua thanh tra, kiểm tra, một số bếp cơ sở hạ tầng đã cũ, xuống cấp cần phải nâng cấp lại, đã được nhắc nhở và yêu cầu khắc phục.
 

Để tăng tính chủ động trong công tác tự kiểm tra, Ban quản lý vừa thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp với thành phần gồm Phòng Lao động, Thanh tra Ban quản lý, Công đoàn, công ty kinh doanh và phát triển hạ tầng. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm các thủ tục hành chính của bếp, kiểm tra thực địa, hướng dẫn và theo dõi công tác tự kiểm tra cấp 1.
 
Ngoài ra, Ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở các Doanh nghiệp phải lấy hàng có nguồn gốc rõ ràng tại các siêu thị, chợ đầu mối. Hiện nay, Ban quản lý có chương trình đưa hàng bình ổn vào các bếp ăn tập thể thông qua Công ty Nhân dân cung cấp gạo, trứng, rau sạch…
 
Việc triển khai hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm theo 2 cấp đã góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể tại các khu chế xuất – khu công nghiệp. Trong năm 2012, chỉ xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể (giảm 33% so với năm 2011: 3 vụ).
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp còn chậm triển khai hoặc chưa quan tâm, quyết liệt thực hiện công tác tự kiểm tra. Trong thời gian tới, để công tác kiểm tra an toàn thực phẩm theo 2 cấp được triển khai sâu rộng hơn nữa trong các khu chế xuất – khu công nghiệp, Ban quản lý sẽ triển khai nhiều hoạt động cụ thể như:
  • Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, lấy mẫu, trang bị dụng cụ thử,… cho Tổ công tác kiểm tra cấp 2.
  • Tiếp tục tổ chức tập huấn vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng lao động và nhà thầu của các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể tự tổ chức, thuê nấu hoặc nhận cung cấp suất ăn sẵn.
  • Tăng cường phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế thực hiện thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể và công tác tự kiểm tra an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp.
  • Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trên website và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn và giới thiệu các điển hình về công tác tự kiểm tra.

Bài viết liên quan