CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TONKIN PRODUCTS LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3/16/23 2:22 AM
 

Ngày 05/3/2020, Ban Quản lý đã cấp lại Giấy phép cho Văn phòng đại diện Tonkin Products Limited tại thành phố Hồ Chí Minh (Giấy phép số BQL-79-00012-01, cấp lần đầu: ngày 11/6/2012, gia hạn lần thứ 1: ngày 18/5/2015, điều chỉnh lần thứ 2: ngày 04/5/2019, cấp lại lần thứ 1: ngày 05/3/2020 (Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số 79-03598-01 ngày 11/6/2012)). Theo đó, Văn phòng đại diện Tonkin Products Limited tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động cho đến hết ngày 05/3/2025.

Văn phòng đại diện Tonkin Products Limited tại thành phố Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của thương nhân TONKIN PRODUCTS LIMITED, có địa chỉ trụ sở chính tại: 3.02 Food Exchange, New Covent Garden Market, London, SW8 5EL, England.

Văn phòng đại diện Tonkin Products Limited tại thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại Phòng 306, tầng 3, Trung tâm hành chánh khu công nghiệp Vĩnh Lộc tại Lô A59/I, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động với mục tiêu: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh (dịch vụ cung cấp thực phẩm) của Tonkin Products Limited tại Việt Nam.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện là Ông Andrew Martin Van Zwanenberg; quốc tịch Anh.

Bài viết liên quan