Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
5/10/23 6:13 AM

Ngày 14 tháng 4 năm 2014,  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống. Quyết định có hiệu sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể trong khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các bếp ăn tập thể do doanh nghiệp tự tổ chức, các doanh nghiệp chế biến suất ăn công nghiệp trong KCX-KCN:

  • Rà soát lại thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (GCNĐĐK). Nếu GCNĐĐK đã hết hạn (hiệu lực của GCNĐĐK là 3 năm), doanh nghiệp phải liên hệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1) để làm hồ sơ đề nghị cấp mới GCNĐĐK.

  • Sau khi được cấp mới GCNĐĐK, doanh nghiệp gửi bản sao về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động).

  • Thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp và có báo cáo về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động) định kỳ hàng quý.

2. Đối với các bếp ăn tập thể do doanh nghiệp ký hợp đồng thầu nấu tại doanh nghiệp, doanh nghiệp ký hợp đồng nhận suất ăn sẵn:

  • Rà soát lại thời hạn GCNĐĐK của đơn vị thầu nấu/đơn vị cung cấp suất ăn sẵn. Nếu GCNĐĐK đã hết hạn (hiệu lực của GCNĐĐK là 3 năm), doanh nghiệp phải yêu cầu đơn vị thầu nấu/đơn vị cung cấp suất ăn sẵn tiến hành làm hồ sơ cấp mới GCNĐĐK.

  • Sau khi đơn vị thầu nấu/đơn vị cung cấp suất ăn sẵn được cấp mới GCNĐĐK, doanh nghiệp gửi bản sao GCNĐĐK của đơn vị thầu nấu/đơn vị cung cấp suất ăn sẵn về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động).

  • Doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp và có báo cáo về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động) định kỳ hàng quý.

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật an toàn thực phẩm năm 2010, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc quan tâm thực hiện các nội dung trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Lao động, ĐT: 38.290.405 (nội bộ 32, 33) hoặc 38.232.575, Fax: 38.294.271.

Bài viết liên quan