Cấp Giấy phép xây dựng 6 tháng đầu năm 2019

3/21/23 8:49 AM
 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 72 Giấy phép xây dựng...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 72 Giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích xây dựng được cấp phép là 313.600 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là 565.476 m2.

Hiện nay đã có 41 dự án đã triển khai xây dựng và 31 dự án chưa triển khai xây dựng.

Bài viết liên quan