Chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5/10/23 6:13 AM

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BTNMT ngày 26/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các KCN tại thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 04/CV-ĐTTr ngày 29/9/2014 của Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị:

1. Đại diện Lãnh đạo các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN tham dự buổi làm việc với Đoàn thanh tra, cụ thể:

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 09 tháng 10 năm 2014 (thứ Năm);

Địa điểm: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 86 Lê Thành Tôn, Quận 1;

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở-ngành có liên quan và Ban Quản lý.

2. Nhằm chuẩn bị cho buổi làm việc với Đoàn Thanh tra, Ban Quản lý đề nghị Công ty phát triển hạ tầng các KCX-KCN nghiên cứu Kế hoạch thanh tra theo Quyết định số 2077/QĐ-BTNMT tải về tại đây để chuẩn bị nội dung báo cáo liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước của nhà đầu tư hạ tầng KCN, đồng thời cung cấp tài liệu, bao gồm: Quyết định thu hồi đất, giao đất; Quyết định giải phóng mặt bằng; văn bản phê duyệt về giá cho thuê đất; hồ sơ thành lập KCN và hồ sơ mở rộng KCN.

Báo cáo và các tài liệu trên gửi về Phòng Quản lý Môi trường - Ban Quản lý trước ngày 04/10/2014 để tổng hợp. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Phạm Thanh Trực - Trưởng Phòng Quản lý Môi trường, điện thoại: 091.3712227.

Đề nghị Lãnh đạo các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN tham dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra đúng thành phần và thời gian, đồng thời gửi báo cáo kèm tài liệu cho Ban Quản lý đúng thời gian quy định./.

Bài viết liên quan