Thông tin về tình hình vận chuyển đưa rước công nhân tại doanh nghiệp

1/18/23 7:38 PM
 

Ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải Thành phố có Công văn số 1019/SGTVT-VTĐB về việc cung cấp thông tin về tình hình tổ chức vận chuyển hành khách tại đơn vị. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã triển khai đến các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp cung cấp thông tin, số liệu thống kê về tình hình sử dụng dịch vụ vận tải vận chuyển đưa rước công nhân tại doanh nghiệp mình hàng tháng gửi về Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng để làm cơ sở tham mưu đề xuất các chính sách đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý điều hành của ngành Giao thông vận tải Thành phố.

Nguồn Sở Giao thông vận tải

Bài viết liên quan