Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
5/10/23 6:10 AM
 

               Ông Lâm Văn Tiếp -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm tại Bến Nhà Rồng

Vào ngày này cách đây 67 năm (ngày 2-9-1945) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2-9 được chọn là ngày Quốc khánh của đất nước. Trải qua 67 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam dân tộc ta đã lập nên những chiến công thần kỳ, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng bè lũ tay sai, thu non sông về một mối. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ và văn  minh; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, có tiếng nói trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng trong các lĩnh vực tại các diễn đàn quốc tế.

Bài viết liên quan