Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

3/16/23 2:43 AM
 

Ngày 01/3/2020, Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành.

Theo đó, Danh mục gồm 3 mục:

- Mục 1: Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, gồm 45 loại.

- Mục 2: Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự, gồm 45 loại

- Mục 3: Các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành công an, gồm 15 loại.

  Máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo mục 1 gồm một số loại như: Nồi hơi các loại có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7bar, nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C; nồi gia nhiệt dầu; hệ thống cung cấp; hệ thống điều chế; hệ thống nạp khí nén, khí hóa lỏng, khí dầu hỏa hóa lỏng, khí hòa tan; xe tời điện chạy trên ray; tời điện dùng để nâng tải; tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên; xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên; xe nâng người; máy vận thăng; thang máy các loại; thang cuốn, băng tải chờ người…

Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Bài viết liên quan