Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam

3/17/23 2:10 AM
 

Ngày 05/11/2019, Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất. (Trong đó có các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Chlordimeform; Isobenzen; Isodrin…).

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil chỉ được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 12/02/2020; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/02/2021

Bài viết liên quan