DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 20 NĂM KCX-KCN TP.HCM
5/10/23 6:10 AM

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 20 NĂM KCX-KCN TP.HCM

I.Huân chương Độc lập hạng ba

1.     Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.     Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận.

II.  Huân chương Lao động hạng nhì

1.     Công ty Liên doanh Khai thác kinh doanh Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung

2.     Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

III. Huân chương Lao động hạng ba

1.       Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.       Ông Lâm Văn Tiếp, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.       Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4.       Ông Nguyễn Tấn Định, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5.       Ông Võ Văn Thân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

6.       Ông Hoàng Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

7.       Ông Young Yun Ti, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận

8.       Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

IV. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Cá nhân

1.       Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.       Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.       Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4.       Ông Nguyễn Tấn Phong, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5.       Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng Đại diện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

6.       Ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

7.       Ông Hồ Xuân Lâm, Trưởng phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

8.       Bà Bùi Thị Nữ, Trưởng phòng quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

9.       Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

10.  Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Chánh Thanh tra, Thanh Tra Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

11.  Ông Trần Thanh Hồng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, Công ty TNHH Tân Thuận

12.  Ông Trần Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận

13.  Ông Nguyễn Văn Bé, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Khai thác Kinh doanh Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung

14.  Ông He Keren, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Khai thác Kinh doanh Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung

15.  Ông Nguyễn Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

16.  Ông Đặng Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi

Tập thể

1.       Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.       Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.       Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

4.       Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

5.       Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

6.       Phòng Đại diện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

7.       Đội Bảo vệ Công ty TNHH Tân Thuận

8.       Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

9.       Công ty Trách nhiệm hữu hạn Furukawa Automotive Parts (Việt Nam) – Khu chế xuất Tân Thuận

10.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTEX (Việt Nam) - Khu chế xuất Tân Thuận

11.  Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ - Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

V.  BẰNG KHEN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Tập thể

1.     Phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.     Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.     Phòng Quản lý Xây dựng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4.     Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5.     Phòng Nghiệp vụ - Công ty TNHH Tân Thuận

6.     KCN Lê Minh Xuân

7.     Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (CIDICO)

8.     Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thành phố Hồ Chí Minh – KCN Cát Lái 2

9.     Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 - KCN Cát Lái 2

10.            Công ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo - KCX Linh Trung II

11.            Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn - KCN Tân Bình

12.            Công ty TNHH Công nghiệp Towa (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

13.            Công ty TNHH Kyoshin - KCX Tân Thuận

14.            Công ty TNHH Sanyo Semiconductor (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

15.            Công ty TNHH Hansae Việt Nam - KCN Tây Bắc Củ Chi

16.            Công ty TNHH L.S. Pack - KCN Tây Bắc Củ Chi

Cá nhân

1.     Ông Châu Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.     Bà Lê Thị Ngọc Điệp, Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.     Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4.     Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5.     Ông Hồ Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

6.     Bà Phạm Thị Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

7.     Ông Lê Hồng Tươi, Chuyên viên phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

8.     Bà Lê Thị Ngọc Liên, Phó Trưởng phòng Đại diện – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

9.     Ông Võ Hồng Tài, Phó Trưởng phòng Đại diện – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

10.            Ông Nguyễn Việt Trung, Chuyên viên phòng Đại diện – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

11.            Ông Thái Tiến Tài, Cán sự phòng Đại diện – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

12.            Bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó Trưởng phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

13.            Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chánh Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

14.            Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

15.            Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Nhân viên Văn phòng  – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

16.            Ông Bùi Văn Lô, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

17.            Ông Hà Văn Đô, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

18.            Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

19.            Ông Trần Hoàng Hải, Chuyên viên Trung tâm Giới thiệu việc làm – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

20.            Ông Huỳnh Công Minh, Trưởng Phòng Kinh doanh, Ban Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Bình

21.            Ông Nguyễn Đình Thành, Phó Phòng Kinh doanh, Ban Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Bình

22.            Ông Phạm Tấn Trà, Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản, Ban Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Bình

23.            Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Phòng Kế Toán, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

24.            Bà Đào Mỹ Duyên, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Ban Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Bình

25.            Ông Thái Văn Mến, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

26.            Ông Ting Kwang Hung, Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Tân Thuận

27.            Bà Chang Gayle Shiminh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tân Thuận

28.            Bà La Thúy Nhàn, Phó Giám Đốc Phòng Nghiệp vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

29.            Bà Quách Cầm Vân, Phó Kế toán trưởng, Công ty TNHH Tân Thuận

VI. BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập thể

1.     Thanh tra Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.     Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.     Trung tâm Giới thiệu việc làm, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4.     Ban chấp hành Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5.     Đội Bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy KCN Tân Bình

6.     Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

7.     Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

8.     Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC

9.     Công ty Cổ phần Cát Lợi – KCN Cát Lái 2

10.            Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí - KCN Hiệp Phước

11.            Công ty Cổ phần Trang - KCN Hiệp Phước

12.            Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam – KCX Linh Trung

13.            Công ty Cổ phần Quốc tế Lô-gi-stíc Hoàng Hà - KCN Tân Bình

14.            Công ty TNHH I Chi Ban - KCN Tân Bình

15.            Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật và Sản xuất Gốm Sứ Kim Trúc - KCN Tân Bình

16.            Công ty TNHH Việt Nam Paiho – KCN Tân Tạo

17.            Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Sài Gòn (SMC) - KCN Tân Tạo

18.            Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thịnh Khang - KCN Tân Tạo

19.            Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn - KCN Tân Tạo

20.            Nhà máy Sữa Sài Gòn, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - KCN Tân Thới Hiệp

21.            Công ty TNHH Eidai Kako (Việt Nam) – KCX Tân Thuận

22.            Công ty TNHH Futaba (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

23.            Công ty TNHH MK Seiko (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

24.            Công ty TNHH T.T.T.I - KCX Tân Thuận

25.            Công ty TNHH Khuôn Mẫu Và Sản Phẩm Kim Loại VINA - KCX Tân Thuận

26.            Công ty TNHH Juki (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

27.            Công ty TNHH Quốc Tế Z.C. (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

28.            Công ty Cổ phần Nhựa P.E.T Việt Nam - KCN Tây Bắc Củ Chi

29.            Nhà máy thuốc lá Bến Thành Craven “A” - KCN Vĩnh Lộc

Cá nhân

1.           Ông Phạm Thanh Trực, Trưởng phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

2.           Ông Văn Vĩnh Thịnh, Kế Toán trưởng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

3.           Bà Trần Thị Diễm Châu, Chuyên viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

4.           Bà Tạ Thị Thanh Tâm, Cán sự Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

5.           Ông Nguyễn Minh Nhật, Cán sự Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

6.           Ông Nguyễn Văn Phước, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

7.           Ông Nguyễn Văn Xếp, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

8.           Ông Nguyễn Văn Tân, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

9.           Bà Nguyễn Thị Tân, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

10.      Ông Lê Hoàng Võ, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

11.      Bà Trương Thị Út, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

12.      Bà Lê Thanh Tiền, Nhân viên Văn phòng – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

13.      Bà Phạm Thị Trường An, Chuyên viên phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

14.      Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại – Trung tâm dịch vụ công nghiệp và thông tin – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

15.      Ông Bùi Thanh Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Giới thiệu việc làm – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

16.      Ông Lê Xuân Sơn, Chuyên viên Trung tâm Giới thiệu việc làm – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

17.      Bà Nguyễn Thị Phương Mỹ, Chuyên viên Trung tâm Giới thiệu việc làm – Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

18.      Ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố

19.      Ông Trần Văn Cường, Phó Bí Thư Thường trực, Đảng uỷ các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố

20.      Ông Đỗ Hồng Thoại, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng uỷ các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố

21.      Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch, Công Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

22.      Ông Nguyễn Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Công Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

23.      Ông Võ Thành Tâm, Cán bộ Chuyên trách, Công Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

24.      Ông Trần Đức Minh, Cán bộ Chuyên trách, Công Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

25.      Ông Phạm Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Công Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

26.      Ông Nguyễn Trung Trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Công Đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

27.      Ông Trần Hồng Sơn, Giám đốc Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

28.      Ông Nguyễn Thanh Hùng, Đội Trưởng Đội Bảo vệ & PCCC KCN Tân Bình

29.      Bà Đinh Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Hành chính Nhân sự, Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

30.      Ông Trần Văn Thảo, Phó Giám đốc phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

31.      Ông Hoàng Bảo Quốc, Chủ nhiệm phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận;

32.      Ông Lê Sỹ Tuấn, Chủ nhiệm phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

33.      Bà Âu Dương Nguyệt Diễm, Phó Chủ nhiệm phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

34.      Ông Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ nhiệm phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

35.      Ông Trần Kim Cương, Phó Chủ nhiệm phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận;

36.      Ông Đỗ Trần Khôi, Phó Chủ nhiệm phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

37.      Ông Huỳnh Thái Dương, Nhân viên phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

38.      Ông Nguyễn Ngọc Hảo, Nhân viên phòng Công vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

39.      Ông Lê Minh Chí, Nhân viên phòng Hành chính, Công ty TNHH Tân Thuận

40.      Bà Lê Thị Kim Dung, Nhân viên Trung tâm Kho vận, Công ty TNHH Tân Thuận

41.      Ông Đào Duy Mẫn, Nhân viên Trung tâm Kho vận, Công ty TNHH Tân Thuận

42.      Ông Lê Minh Tâm, Nhân viên Trung tâm Kho vận, Công ty TNHH Tân Thuận

43.      Ông Nguyễn Đình Hồng, Nhân viên Trung tâm Kho vận, Công ty TNHH Tân Thuận

44.      Ông Trần Phi Tiễn, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Kho vận, Công ty TNHH Tân Thuận

45.      Ông Phan Trọng Luật, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Kho vận, Công ty TNHH Tân Thuận

46.      Bà Lin Hsin Yun, Giám đốc phòng Nghiệp vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

47.      Ông Lư Hùng Thắng, Đội trưởng đội PCCC, Công ty TNHH Tân Thuận

48.      Ông Lê Văn Đây, Đội phó đội PCCC, Công ty TNHH Tân Thuận

49.      Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Đội phó đội PCCC, Công ty TNHH Tân Thuận

50.      Ông Nguyễn Đức Lư, Bác sỹ trưởng, Công ty TNHH Tân Thuận

51.      Ông Nguyễn Văn Xin, Phó Chủ nhiệm Phòng khám, Công ty TNHH Tân Thuận

52.      Ông Khuất Đình Hiền, Phó Chủ nhiệm Phòng khám, Công ty TNHH Tân Thuận

53.      Ông Phan Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt công nhân viên, Công ty TNHH Tân Thuận

54.      Bà Giang Vinh Thu, Phó Chủ nhiệm phòng Tài vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

55.      Bà Trần Xuân Huệ, Phó Chủ nhiệm phòng Tài vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

56.      Bà Hồng Kỳ Tư, Phó Chủ nhiệm phòng Tài vụ, Công ty TNHH Tân Thuận

57.      Ông Trần Trung Sơn, Đội trưởng đội Bảo vệ, Công ty TNHH Tân Thuận

58.      Ông Nguyễn Văn Bé, Đội phó đội Bảo vệ, Công ty TNHH Tân Thuận

59.      Ông Huỳnh Minh Tiến, Giám Đốc phòng Thiết kế kiến trúc, Công ty CP Đầu tư - Tin học & Tư vấn xây dựng Phương Nam - KCN Tân Tạo

60.      Ông Nguyễn Văn Ai, Phó Chủ nhiệm, Công ty TNHH Top Opto - KCX Tân Thuận

61.      Ông Nguyễn Thanh Phong, Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư - Tin học & Tư vấn xây dựng Phương Nam - KCN Tân Tạo

62.      Ông Hùynh Tấn Khanh, Tổ trưởng tổ thợ máy, Công ty Bachy Soletanche Việt Nam - KCN Bình Chiểu

63.      Ông Lê Đình Dự, Trưởng nhóm vận hành thiết bị nâng, Công ty Bachy Soletanche Việt Nam - KCN Bình Chiểu

64.      Ông Hồ Xuân Long, Tổ trưởng tổ 1, Công ty TNHH Stolz-Miras (Việt Nam) - KCN Bình Chiểu

65.      Ông Đoàn Tấn Cang, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Gỗ Hoàng Anh Gia Lai - KCN Bình Chiểu

66.      Ông Đinh Văn Giai, Phó Quản đốc, Công ty TNHH Toàn Thắng - KCN Bình Chiểu

67.      Ông Liêu Quang Vinh, Xưởng trưởng, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

68.      Bà Ngô Lợi Lợi, Trưởng phòng nhân sự, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

69.      Bà Trần Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc xưởng giày tại KCX Linh Trung, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

70.      Bà Diệp Phương, Xưởng trưởng Xưởng FV2, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

71.      Bà Trần Thị Thúy Hồng, Xưởng trưởng Xưởng FV3, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

72.      Ông Nguyễn Dân Tình, Chuyên viên cấp cao quản lý toàn bộ Xưởng FVS, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

73.      Bà Trần Thị Thanh Phượng, Xưởng trưởng FV, Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) - KCX Linh Trung

74.      Bà Lê Thị Hồng Sơn, Quản lý chủ quản chuyền may, Công ty TNHH Sản xuất UPGAIN (Việt Nam) - KCX Linh Trung

75.      Ông Phan Tiến Phúc, Giám đốc sản xuất nhà máy, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam - KCX Linh Trung

76.      Ông Chung Thiệu Vân, Giám đốc bộ phận sản xuất số 1, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam - KCX Linh Trung

77.      Ông Đặng Thái Thuận, Trưởng nhóm sản xuất số 1, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam - KCX Linh Trung

78.      Bà Lê Thị Hồng Sâm, Quản đốc xưởng, Công ty TNHH Kachiboshi (Việt Nam) -  KCX Linh Trung

79.      Bà Hùynh Thị Kim Yến, Nhóm trưởng của bộ phận may, Công ty TNHH Sản xuất hàng da La Tek (Việt Nam) - KCX Linh Trung

80.      Ông Phan Văn Sang, Phụ trách giám sát, Công ty TNHH Sung Shin (Việt Nam) - KCX Linh Trung

81.      Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Phụ trách thu mua, Công ty TNHH Sung Shin (Việt Nam) - KCX Linh Trung

82.      Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Công nhân may, Công ty TNHH Hugo Knit (Việt Nam) - KCX Linh Trung

83.      Bà Phạm Thị Trúc Mai, Công nhân may, Công ty TNHH Kollan (Việt Nam) - KCX Linh Trung

84.      Ông Lê Văn Ẩn, Tổ phó Công ty TNHH Sài Gòn Precision, KCX Linh Trung

85.      Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Quản đốc xưởng may, Công ty TNHH Daeyun (Việt Nam) - KCX Linh Trung

86.      Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nhân viên Văn phòng – RMP, Công ty TNHH D.I –KCX Linh Trung 2

87.      Ông Nguyễn Ngọc Côn, Công nhân hàn, Công ty TNHH Điện Khí Trung Nhất (Việt Nam) - KCX Linh Trung

88.      Bà Danh Thị Thùy, Trợ lý trưởng phòng Chế tạo 4, Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts (VIETNAM) - KCX Tân Thuận

89.      Ông Phạm Hoàng Trân, Quản lý phòng ban Chế tạo 4, Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts (VIETNAM) - KCX Tân Thuận

90.      Bà Nguyễn Thu Trang, Chuyền trưởng, Công ty TNHH Đạt Việt - KCX Tân Thuận

91.      Bà Trương Vĩnh Mộng Tuyền, Nhóm trưởng của bộ phận KCS, Công ty TNHH Điện Cơ Solen (Việt Nam) KCX Tân Thuận

92.      Ông Nguyễn Anh Tuyền, Quản đốc sản xuất, Công ty TNHH Three Bambi - KCX Tân Thuận

93.      Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng sản xuất, Công ty TNHH Juki (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

94.      Ông Lê Đinh Châu, Công ty TNHH Matai (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

95.      Ông Nguyễn Văn Lai, Phó phòng Chế tạo bán dẫn, Công ty TNHH Mtex (Việt Nam) - KCX Tân Thuận

96.      Ông Quách Mẫn Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý sản xuất, Công ty TNHH Always - KCX Tân Thuận

97.      Ông Mai Ngọc Trai, Công nhân, Công ty TNHH Tân Hợp - KCN Lê Minh Xuân

98.      Ông Lê Chí Tường, Phó Chủ quản, Công ty TNHH Mandarin Foundry - KCN Lê Minh Xuân

99.      Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Minh Tiến – KCN Lê Minh Xuân

100. Ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Giám đốc Ban Hành chánh nhân sự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

101. Ông Phan Thế Tân, Đội phó Đội PCCC – ANTT, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

102. Ông Nguyễn Khắc Anh Thanh, Trưởng ban quản lý dự án xây dựng, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long - KCN Tân Tạo

103. Ông Châu Phước Huyền, Tổ trưởng tổ xay trộn, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long - KCN Tân Tạo

104. Ông Trần Quốc Anh, Trưởng ca sản xuất, Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến – KCN Tân Bình

105. Bà Nguyễn Thị Diệu, Tổ phó sản xuất, Công ty TNHH Nam Thiên - KCN Tân Bình

Bài viết liên quan