Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3/21/23 4:36 AM

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý các hành vi vi phạm môi trường...

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý các hành vi vi phạm môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (viết tắt là Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn mục Góp ý văn bản QPPL). Các Công ty PTHT KCX, KCN và các Doanh nghiệp có thể góp ý trực tiếp tại mục Góp ý tại đường dẫn ở trên trước ngày 30/8/2019.

Dự thảo Nghị định có thể tải về tại đây.

Bài viết liên quan