Giao ban các KCX - KCN vùng kinh tế trọng điểm
5/10/23 6:10 AM

Hội nghị đã trao đổi về tình hình thực hiện vốn góp và tiến độ góp vốn của các doanh nghiệp (DN) tại các KCN. Đây là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đầu tư và DN, đồng thời cũng là nhiệm vụ của các Ban quản lý trong hoạt động cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các KCX - KCN và khu kinh tế.


 

Tại hội nghị, đại diện Ban quản lý các KCX - KCN, khu kinh tế của 4 đơn vị gồm: TP.HCM, KCN Việt Nam - Singapore, Lâm Đồng và  Đồng Nai đã đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện thực trạng quản lý tiến độ góp vốn thực hiện dự án. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các vấn đề: kiểm tra, thanh tra, cơ chế quản lý một cửa tại chỗ, chế độ báo cáo của doanh nghiệp… Để giải quyết thực trạng trên, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, cần quy định chặt chẽ quy chế tự khai vốn điều lệ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời kiến nghị các cấp thẩm quyền rà soát các loại báo cáo mà DN phải thực hiện, loại bỏ bớt các số liệu trùng lắp và các số liệu có thể lấy từ các nguồn khác thông qua hoạt động của DN (từ các cơ quan quản lý chuyên ngành như Hải quan, Thuế, đăng ký kinh doanh…). Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến để tiết kiệm thời gian, vật chất cho DN và rút ngắn thời gian tổng hợp, xử lý của cơ quan tiếp nhận, thống nhất đầu mối quản lý số liệu.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan